systemy i sieci komputerowe

oprogramowanie i sprzęt komputerowy

materiały eksploatacyjne

serwis i konserwacja

instalacje telekomunikacyjne i alarmowe

instalacje przeciwpożarowe

instalacje przeciwwłamaniowe

Kontakt:
MICHAŁ RUSIŃSKI
577 300 630
biuro@techbite.pl
NIP: 8222011830; REGON: 384605620